ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) και το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.

Η πρώτη πράξη απευθύνεται σε σύνολο 40 ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η δεύτερη πράξη απευθύνεται σε σύνολο 25 ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (18-64 ετών).

Το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε ως ανάδοχος των παραπάνω πράξεων πρόκειται να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

Για τα τμήματα των εργαζομένων:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Θα υλοποιηθούν 3 ατομικές συνεδρίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε ωφελούμενου και 6 ομαδικές συνεδρίες οι οποίες θα εστιάζουν σε θέματα εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης άγχους, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ωφελούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας εξήντα (60) ωρών. Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες,ενώ θα υλοποιηθεί εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζει κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Λιανικό εμπόριο σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • Βασικές αρχές διοίκησης τουριστικής επιχείρησης λιανικού εμπορίου
 • Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Social Media Marketing
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων θα υλοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, στο συναφές σχήμα πιστοποίησης “Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές” ή "Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων” ή “Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού

Για τα τμήματα των ανέργων:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Θα υλοποιηθούν 6 ατομικές συνεδρίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε ωφελούμενου και 6 ομαδικές συνεδρίες οι οποίες θα εστιάζουν σε θέματα εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης άγχους, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ωφελούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας ογδόντα πέντε (85) ωρών, 70 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (case studies). Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζει κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Βασικές αρχές διοίκησης τουριστικού καταλύματος, κατηγορίες, οργάνωση
 • Μορφές Τουρισμού
 • Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Social Media Marketing
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Τουριστικά γραφεία και τουριστικά πρακτορεία

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων θα υλοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, στο συναφές σχήμα πιστοποίησης “Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού” ή “Στέλεχος τουρισμού μικρών καταλυμάτων” ή "Στέλεχος εναλλακτικού τουρισμού σε βουνό και θάλασσα” ή “Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων” ή “Τουριστικός αντιπρόσωπος - υπάλληλος τουριστικού γραφείου”.

Οι δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης - Τηλεσυμβουλευτικής, κατ’ εφαρμογή των εν ισχύ μέτρων αποστασιοποίησης λόγω COVID-19. Σε περίπτωση διά ζώσης εκπαίδευσης θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι είτε εμβολιασμένοι είτε να υποβληθούν σε rapid test.

Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00 € ανά ώρα παρακολούθησης με μοναδική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προγραμμάτων .Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά 09:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. από τα γραφεία της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. - Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο τηλ. 2551088340 και από το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. στο τηλ 2310527722 (κα Κουμαροπούλου Πόπη).

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη των εργαζομένων τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:
 • Αίτηση (κατεβάστε εδώ) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ.
 • Βεβαίωση εργασίας.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις και ως μόνο κριτήριο επιλογής ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη των ανέργων τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:
 • Αίτηση (κατεβάστε εδώ) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ.
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και Αποδεικτικό Ανανέωσης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ως κριτήρια επιλογής ορίζονται ο χρόνος ανεργίας και το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών δύναται να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: pkoumaropoulou@mesogeiako.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/01/2022.
[post_ads]
Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - Unknown

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video